ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι σήμερα η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι σήμερα η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Title:

Description:

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι σήμερα η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Χαρακτηρίζεται από εμμένουσα απόφραξη των αεραγωγών που είναι συνήθως προοδευτική και σχετίζεται με έντονη χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση των αεραγωγών και του πνεύμονα σε βλαβερά σωματίδια ή αέρια. Tα συχνότερα συμπτώματα της νόσου είναι ο εμμένων χρόνιος βήχας, η αυξημένη απόχρεμψη και η δύσπνοια στην κόπωση.

Κυριότερος παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης της νόσου αποτελεί η χρόνια καπνιστική συνήθεια. Η διάγνωση της ΧΑΠ πρέπει να θεωρείται πιθανή σε κάθε ασθενή που παρουσιάζει δύσπνοια, χρόνιο βήχα ή απόχρεμψη και έκθεση σε παράγοντες κινδύνου της νόσου με ή χωρίς επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό.

Οι καπνιστές άνω των 40 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε σπιρομέτρηση για την έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος δεδομένου ότι η νόσος μπορεί να προληφθεί ή η εξέλιξή της να ανασταλεί με τη διακοπή έκθεσης στον εισπνεόμενο βλαπτικό παράγοντα.

Ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας αποτελούν η διακοπή καπνίσματος, η πνευμονική αποκατάσταση και τα βρογχοδιασταλτικά φάρμακα τα οποία βελτιώνουν τα συμπτώματα και τη ποιότητα ζωής και επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου.

Category
Services
Cost of service