Λεωνίδας Αγγελάκης

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ο Αγγελάκης Λεωνίδας είναι Στρατιωτικός Ιατρός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Αγγελάκης Λεωνίδας είναι Στρατιωτικός Ιατρός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικεύτηκε στην Ά Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “ Σωτηρία” και μετεκπαιδεύτηκε στο αντικείμενο της Επεμβατικής Πνευμονολογίας (διαγνωστικές – θεραπευτικές βρογχοσκοπικές επεμβάσεις, θωρακοσκοπήσεις, αντιμετώπιση πλευριτικών συλλογών).

Παρακολούθησε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ογκολογίας Θώρακος και  γνωστικό πεδίο της Διδακτορικής του Διατριβής υπήρξε η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

Είναι Επιμελητής της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, διατηρεί το Πολυϊατρείο DoctorHall στην Καλλιθέα (Ελ. Βενιζέλου και Σόλωνος 135)


ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2155601095


Μέτρα πρόληψης διασποράς COVID 19

Ο αέρας του χώρου φιλτράρεται και καθαρίζεται από μικρόβια, σωματίδια και αέριους ρύπους.
Για τον λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού χρησιμοποιούνται επιστόμια μία χρήσης με ειδικό αντιμικροβιακό/αντιιικό φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας.


ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιατρικό βιογραφικό


 • ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Διδακτορική Διατριβή, Πεδίο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ογκολογία Θώρακος
 • Πτυχίο, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων & Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Μετεκπαίδευση, Επεμβατική Πνευμονολογία
 • Πιστοποίηση Prehospital Trauma Life Support – Υποστήριξη Τραυματία σε Εξωνοσοκομειακό Χώρο
 • Πιστοποίηση Advanced Trauma Life Support – Υυποστήριξη Τραυματία σε Υγειονομική Μονάδα
 • Πτυχίο Αεροπορικής Ιατρικής
 • Πιστοποίηση Βασικής και Προχωρημένης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
 • Επιμόρφωση σε θέματα Επαγγελματικής Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
 • Κλινική εξέταση
 • Προληπτική Πνευμονολογική αξιολόγηση (διακοπή καπνίσματος, check up αναπνευστικού, πρώιμη διάγνωση καρκίνου πνεύμονα, εμβολιασμός έναντι γρίπης – πνευμονιοκόκκου)
 • Προεγχειρητική Πνευμονολογική εκτίμηση
 • Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού (σπιρομέτρηση) – παλμική οξυμετρία
 • Μελέτη ύπνου – νυχτερινή οξυμετρία
 • Βρογχοσκόπηση
 • Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση πνευμονολογικών νοσημάτων
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ (φαρμάκων, νεφελοποιητή, συσκευών οξυγονοθεραπείας, συσκευών αντιμετώπισης απνοιών και παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ)
 • Ιδιωτικό ιατρείο, Καλλιθέα
 • Πνευμονολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
 • Συνεργάτης, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα