Λεωνίδας Αγγελάκης

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ο Αγγελάκης Λεωνίδας είναι Στρατιωτικός Ιατρός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Αγγελάκης Λεωνίδας είναι Στρατιωτικός Ιατρός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικεύτηκε στην Ά Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “ Σωτηρία” και μετεκπαιδεύτηκε στο αντικείμενο της Επεμβατικής Πνευμονολογίας (διαγνωστικές – θεραπευτικές βρογχοσκοπικές επεμβάσεις, θωρακοσκοπήσεις, αντιμετώπιση πλευριτικών συλλογών).

Παρακολούθησε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ογκολογίας Θώρακος και  γνωστικό πεδίο της Διδακτορικής του Διατριβής υπήρξε η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

Είναι Επιμελητής της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, διατηρεί το Πολυϊατρείο DoctorHall στην Καλλιθέα (Ελ. Βενιζέλου και Σόλωνος 135)

Μέτρα πρόληψης διασποράς COVID 19

Ο αέρας του χώρου φιλτράρεται και καθαρίζεται από μικρόβια, σωματίδια και αέριους ρύπους.
Για τον λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού χρησιμοποιούνται επιστόμια μία χρήσης με ειδικό αντιμικροβιακό/αντιιικό φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας.


ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιατρικό βιογραφικό


 • ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Διδακτορική Διατριβή, Πεδίο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ογκολογία Θώρακος
 • Πτυχίο, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων & Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Μετεκπαίδευση, Επεμβατική Πνευμονολογία
 • Πιστοποίηση Prehospital Trauma Life Support – Υποστήριξη Τραυματία σε Εξωνοσοκομειακό Χώρο
 • Πιστοποίηση Advanced Trauma Life Support – Υυποστήριξη Τραυματία σε Υγειονομική Μονάδα
 • Πτυχίο Αεροπορικής Ιατρικής
 • Πιστοποίηση Βασικής και Προχωρημένης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
 • Επιμόρφωση σε θέματα Επαγγελματικής Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
 • Κλινική εξέταση
 • Προληπτική Πνευμονολογική αξιολόγηση (διακοπή καπνίσματος, check up αναπνευστικού, πρώιμη διάγνωση καρκίνου πνεύμονα, εμβολιασμός έναντι γρίπης – πνευμονιοκόκκου)
 • Προεγχειρητική Πνευμονολογική εκτίμηση
 • Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού (σπιρομέτρηση) – παλμική οξυμετρία
 • Μελέτη ύπνου – νυχτερινή οξυμετρία
 • Βρογχοσκόπηση
 • Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση πνευμονολογικών νοσημάτων
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ (φαρμάκων, νεφελοποιητή, συσκευών οξυγονοθεραπείας, συσκευών αντιμετώπισης απνοιών και παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ)
 • Ιδιωτικό ιατρείο, Καλλιθέα
 • Πνευμονολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
 • Συνεργάτης, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα