ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ως πλευριτική συλλογή χαρακτηρίζεται η παθολογική συσσώρευση υγρού εντός της θωρακικής κοιλότητας και συγκεκριμένα μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα (μεμβράνη που καλύπτει τον πνεύμονα)

ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ως πλευριτική συλλογή χαρακτηρίζεται η παθολογική συσσώρευση υγρού εντός της θωρακικής κοιλότητας και συγκεκριμένα μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα (μεμβράνη που καλύπτει τον πνεύμονα)

ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Title:

Description:

ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ως πλευριτική συλλογή χαρακτηρίζεται η παθολογική συσσώρευση υγρού εντός της θωρακικής κοιλότητας και συγκεκριμένα μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα (μεμβράνη που καλύπτει τον πνεύμονα)

Βασικές αιτίες αποτελούν η καρδιακή ανεπάρκεια, ο καρκίνος και οι λοιμώξεις. Βασικά συμπτώματα των πλευριτικών συλλογών αποτελούν η θωρακαλγία, η δύσπνοια στην προσπάθεια, η κακουχία, ο βήχας και ο πυρετός.

Η διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση συχνά απαιτεί διαγνωστική παρακέντηση της πλευριτικής συλλογής για περαιτέρω χαρακτηρισμό της συλλογής και στοχευμένες εξετάσεις (κυτταρολογική εξέταση, καλλιέργεια του υγρού κλπ) ενώ σπανιότερα μπορεί να απαιτηθεί και θωρακοσκόπηση.

Category
Services
Type of service