ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί καρκίνο της τραχείας, των βρόγχων (αεραγωγός) ή των αεροθυλάκων των πνευμόνων (κυψελίδες).

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί καρκίνο της τραχείας, των βρόγχων (αεραγωγός) ή των αεροθυλάκων των πνευμόνων (κυψελίδες).

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Title:

Description:

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί καρκίνο της τραχείας, των βρόγχων (αεραγωγός) ή των αεροθυλάκων των πνευμόνων (κυψελίδες).

Κομβικό σημείο στη διαχείριση της νόσου αποτελεί η έγκαιρη και ορθή διάγνωση η οποία απαιτεί βιοπτικό υλικό (βιοψία) καθώς και η σωστή σταδιοποίηση της νόσου. Ως σταδιοποίηση, εννοούμε τον έλεγχο της έκτασης της νόσου στους πνεύμονες, τους λεμφαδένες και το υπόλοιπο σώμα.

Ο επεμβατικός πνευμονολόγος βασιζόμενος στις απεικονιστικές εξετάσεις και με τη διενέργεια βρογχοσκόπησης μπορεί να συνδράμει αφενός στην λήψη του απαραίτητου βιοπτικού υλικού για περαιτέρω μοριακό έλεγχο  και αφετέρου στην σταδιοποίηση της νόσου μέσω του ελέγχου των λεμφαδενικών σταθμών του μεσοθωρακίου.

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με τη χρήση υψηλής τεχνολογία βρογχοσκοπίου υπερήχων, που επιτρέπει την αναγνώριση και παρακέντηση παθολογικών λεμφαδένων του μεσοθωρακίου, μέθοδος η οποία ονομάζεται EBUS-TBNA (Εndobronchial Ultrasound bronchoscopy – Transbronchial needle aspiration). Η αποτελεσματικά της μεθόδου αυξάνεται περαιτέρω με την εφαρμογή παράλληλης άμεσης μικροσκοπικής εξέτασης του υλικού την ώρα της παρακέντησης (Rapid OnSite Evalution technique – ROSE).

Category
Services
Year